Tahkimat

  • İşletme faaliyeti sonucu açılan boşluğun, işin gerektirdiği sürece açık tutulması için alınan tedbirlerin toplamına tahkimat adı verilir.
  • Tahkimat, işletme faaliyetlerinde kazıdan sonra uygulanan ve işyerinin emniyetini sağlayan en önemli işlemdir.
  • Yeraltı Ocak Projelerinde, yan kayaç özelliklerine ve üretim metoduna uygun tahkimatın projelendirilmesi ve tekniğine uygun şekilde icra edilmesi iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan bir husustur.
  • İşletme giderlerinin en önemli kısımlarından birisini de tahkimat malzemeleri giderleri oluşturmaktadır.
  • Firmamız, ocak şartlarına en uygun ve en ekonomik tahkimat metodunun projelendirilmesi ve uygulanmasında hizmetinizdedir.

Galeri Tahkimat Çeşitleri

  • Ahşap Tahkimat
  • Betonarme Tahkimat
  • Kaya Saplaması
  • Püskürtme Beton Tahkimatı
  • Çelik tahkimat