Ayak Tahkimatı

Ayaklarda kullanılan tahkimat malzemelerine göre madeni ayak tahkimatı ve ahşap ayak tahkimatı olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir.

Ahşap Ayak Tahkimatı

Uzun ayak tahkimatı arına paralel ve arına dik sarmalı olmak üzere iki kısma ayrılır. Arına dik veya paralel olarak konmuş sarma denilen 3-4 m uzunluğunda direk ile onu kurtağzı şeklinde tutan 3-4 çatal direkten ibaret bir tahkimat biçimidir. Sarmaların üzerine konulan kamalar ise hem tavan yükünün sarmalara aktarılmasını sağlar, hem de kavlakların düşmesini engeller. Ayak arkasının emniyetli bir şekilde göçertilmesini ve ayağın üzerindeki tavan yükünün önemli bir kısmının taşınmasını domuzdamları sağlar. Tavanın sağlam olmadığı hallerde, kazı tamamlanmadan önce lata denilen bir yarım direk alttan çatallar ile tutturularak sürülmekte olan kamaları geçici olarak tutar. Kazı tamamlandıktan sonra normal çatal ve sarma atılarak bu geçici lata tahkimatı alınır.

Madeni Ayak Tahkimatı

Madeni ayak tahkimatı uygulaması sürtünmeli demir direkler ve sarmalarla başlamış, daha sonra hidrolik direk-çelik sarma ve en sonuncu aşamada da şartların uygun olduğu damarlarda da yürüyen tahkimat aşamasına geçilmiştir. Esasında iç içe geçmiş iki adet demir direğin tavan ve taban arasına sıkıştırılıp kilitlenmesi ile tavan yükünün taşınma işlemi gerçekleştirilmektedir. Yürüyen tahkimat sistemleri mekanize kazı sistemleriyle de entegre edilerek komple mekanize ayaklar oluşturulmuştur.

En sık hangi yazılımı kullanıyorsunuz?